Zarząd

W zarządzie naszego odziału zasiadają:  

                                                       ZARZĄD .:

 

                              PREZES           

 SŁAWOMIR  PTAK         tel.604 152 839      emai;          slavekptak@op.pl     

                               VICE PREZES      

 STANISŁAW CIOŁEK     tel. 605 320 257     email;         Stanbhp1@o2.pl           

                                  SKARBNIK           

STANISŁAW KWAŚNY     tel. 600 667 668    email;        bhp.staszek@o2.pl;

                                 SEKRETARZ        

MARTA WIŚNIEWSKA   tel. 666 932 326    email;   stmala@wp.pl    

                                  CZŁONEK            

RYSZARD WOLNIK   tel. 605 282 756         email;         r_wolnik@op.pl;

 

 

 

  

        

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI   
Przewodniczący:   KASPER ŁĘGOWSKI
Członek: 
JERZY PASTERNAK
Członek: TADEUSZ ZAKLIKIEWICZ

 

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: PIOTR SKOCZEK
Członek: MARIOLA SKRABACZ
Członek: JOLANTA WITEK