Dołącz do nasAby zostać członkiem Oddziału Tarnów OSPSBHP należy:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • spełniać wymogi kwalifikacyjne dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy (osoba prawna lub fizyczna nie spełniająca wymagań kwalifikacyjnych dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy uznająca cele Stowarzyszenia może zostać członkiem wspierającym),
  • pobrać i wypełnić deklarację członkowską,
  • wypełnioną deklarację złożyć na spotkaniu Członków Oddziału lub przesłać na adres e-mail: slavekptak@o2.pl lub bhp.staszek@o2.pl
  • opłacić wpisowe w wysokości 30 zł na rachunek bankowy Oddziału Tarnów nr 36102049550000710200677427
  • terminowo opłacać składkę członkowską 10 zł/m-c na rachunek bankowy Oddziału Tarnów.

Dokonując opłat w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz informację za co dokonywana jest opłata, np. wpisowe i składki członkowskie. Przy opłacaniu składek członkowskich dodatkowo prosimy o opisanie za jaki okres dokonywana jest opłata np. składki członkowskie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Do pobrania
Deklaracja.pdf 4 MB PDF